SKAL Kuljetusyritys 2019

Lahjakas verkostoituja Kuljetus Leistilä Oy on vuoden 2019 SKAL Kuljetusyritys. Kuljetus Leistilä Oy onnistui myymään keskenään kilpaileville asiakkailleen ajatuksen yhteisistä tavarakuljetuksista 2000-luvun alussa, jolloin konseptia vielä vierastettiin. Sittemmin jo vakiintuneet yhteiskuljetukset tehostavat logistiikkaa ja pienentävät hiilijalanjälkeä. Ne ovat yksi esimerkki Kuljetus Leistilä Oy:n kyvystä luoda menestystä verkostoitumisen kautta.

Vuoden 2019 SKAL Kuljetusyritystä valittaessa painotettiin yrityksen verkostoitumiskykyä. Kuljetus Leistilä Oy:ssä lautakunnan huomion kiinnitti yrittäjäparin avoin ja kiinnostunut suhtautuminen sidosryhmiinsä, olivat nämä sitten asiakkaita tai oppisopimuskoulutukseen tulevia nuoria. Yritys ei ole tyytynyt siihen, miten asioita on totuttu tekemään, vaan on esittänyt uusia toimintamalleja ja vakuuttanut asiakkaansa niiden eduista. Nuoriin Leistilällä suhtaudutaan voimavarana, josta pidetään hyvää huolta. Monet yrityksen kuljettajista ovat tulleet oman oppisopimusohjelman kautta.

Yrittäjäparin positiivisen asenteen ja vuosien uurastuksen tuloksena on syntynyt upea verkosto, joka luo osapuolilleen menestystä, luonnehtii lautakunnan puheenjohtaja, kansliapäällikkö Harri Pursiainen.

Fazer Leipomot Suomi onnittelee - katso viesti tästä linkistä.

Vastuullista kuljetuspalvelua

Olemme kuljetus- ja varastointipalveluja tarjoava satakuntalainen perheyritys. Päätoimintomme keskittyvät kappaletavaroiden jakelu- ja runkokuljetuksiin. Kalustomme koostuu jakeluautoista ja moduuliyhdistelmistä, jotka tarjoavat mahdollisuuden myös lämpösäädeltyihin kuljetuksiin.

Osana kuljetustoimintaamme korostuvat niin asiakaspalvelu kuin vastuu ympäristöstä.

Lue lisää linkin lehtijutusta

Päivän ajokeli